От името на преподавателите и учениците при ПГЯЕ ”Игор Курчатов” – гр.Козлодуй и лично от свое име, Ви благодаря за съпричасността и приноса за подобряване на цялостната визия на сградата на ПГЯЕ, а именно ново табло – лого, което представя нашето училище.

ПОЖЕЛАВАМЕ ЗДРАВЕ И МНОГО УСПЕХИ!
инж. Снежина Цветанова
Директор на ПГЯЕ “Игор Курчатов”
Козлодуй, 24.03.2021 година

#

Comments are closed