С П Е Ч Е Л  Е Т Е   Т А Б Л Е Т   З А   Р И С У В А Н Е !

 

БУЛАТОМ търси новите победители в конкурса

“ЕНЕРГИЯ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ”

рисунка, плакат или инфографика

 

Ето възрастовите групи и темите:

1 до 4 клас

РИСУНКА – Моят татко е моят герой / Моята майка е моята героиня

Те работят …

 

5 до 7 клас:

ПЛАКАТ – Когато порасна, ще променя света като използвам атомните технологии, за да …

 

8 до 10 клас:

ИНФОГРАФИКА –  Пътят на ядрените технологии (включва данни за атомни технологии в транспорта – атомните ледоразбивачи по Северния морски път или за усвояване на космоса)                          

Няма ограничение с какво рисувате или създавате вашите плакати и инфографики.

Може да използвате цветни моливи или пастели, акварелни или маслени бои.

От вас зависи и на какво ще рисувате – хартия, картон или платно.

 

Ако учите в  8, 9 или 10 клас, може да използвате компютър, но може и да нарисувате инфографиката ръчно. По-важно е да потърсите достоверна информация, данни и факти, които да отразите в инфографиката.

 

Най-добрите проекти ще бъдат отличени от жури с представители на Булатом, Българско ядрено дружество, Сдружението на жените в ядрената индустрия и професионални учители по рисуване. Конкурсът се провежда със съдействието на руската държавна корпорация “Росатом”.

 

КАК ДА УЧАСТВАТЕ?

Снимайте или сканирайте създадената от вас творба и ни я пратете на info@Bulatom-bg.org

 

 в jpeg формат с резолюция между 350 и 650 dpi.

Добавете трите си имена, на колко сте години,  в кой клaс и в кое училище сте.

Не забравяйте да добавите име на един от родителите и имейл, на който да отговорим.

 

Срокът за изпращане на творбите е до 31 май 2021 година.

Победителите ще обявим на 7 юни 2021 година.

Пълният регламент на конкурс  ще намерите тук:

https://www.bulatom-bg.org/competition/

 

 

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА:

“ЕНЕРГИЯ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ”

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

Тема и условия на конкурса:

 

Атомната енергетика ни дава не само достъпен, но и постоянен източник на енергия, като в същото време защитава околната среда и ни осигурява чист въздух и екологично чисто бъдеще. Тя може да замести значителна част от изкопаемите горива (въглища, нефт и газ), които до скоро се използваха масово, но които замърсяват атмосферата.

 

Темата на конкурса “ЕНЕРГИЯ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ” цели да привлече интереса на учениците към възможностите, които атомната енергетика и атомните технологии откриват пред света за едно по-чисто и по-иновативно бъдеще.  Целта е също така да провокира учениците да се запознаят по своя инициатива с атомната енергия, ядрената енергетика и новите технологии, които движат света напред и да осъзнаят, че бъдещето е в техните ръце.

 

Организатор на конкурса е Български атомен форум „Булатом”.

Конкурсът се провежда със съдействието на руската държавна корпорация  “Росатом” .

 

Конкурсът е в три възрастови групи, като за всяка от тях предизвикателството е различно.

За учениците от 1 до 4 клас конкурсът е рисунка.

За учениците от 5 до 7 клас конкурсът е за плакат.

За учениците от 8 до 10 клас конкурсът е за инфографика.

 

Конкретни  теми за трите възрастови групи:

1 до 4 клас: Моят татко е моят герой / Моята майка е моята героиня. Те работят …

5 до 7 клас: Когато порасна, ще променя света като използвам атомните технологии, за да …

8 до 10 клас:  Пътят на ядрените технологии (включва данни за атомни технологии в транспорта – атомните ледоразбивачи по Северния морски път или за усвояване на космоса)                           

 

Награден фонд:

Победителите ще получат ценни награди – графичен  таблет за рисуване  съответно за първа, втора и трета награда във всяка възрастова група. 

 

Участие в конкурса:

Всеки ученик от съответната група може да участва в конкурса само с една творба.

Участниците в конкурса могат да изпращат само творби, изработени от тях самите.

 

Техника на творбите:

В конкурса няма ограничение за техниката – цветни моливи, акварел, пастели, маслени бои, колаж и др.,както и смесени и други изобразителни техники върху хартия, картон или платно.

 

Начин на изпращане:

Оригиналната рисунка, плакат или инфографика се сканират или снимат в jpeg формат с резолюция не по-малко от 350 dpi и не повече от 650 dpi. Сканираното копие се изпраща на имейл: info@Bulatom-bg.org

 

 

Освен снимка на творбата, мейлът задължително трябва да съдържа и текстови файл със следната информация:

 1. името на рисунката / плаката / инфографиката
 2. трите имена на автора
 3. възраст на автора и клас
 4. име на училището
 5. име на родител
 6. телефон на родителя
 7. имейл за обратна връзка

 

Срокове на конкурса:

Обявяване на конкурса – 10 май; 

Начална дата на конкурса – 10 май;

Краен срок за подаване – 31 май; 

Обявяване на победителите – 7 юни. 

Победителите ще бъдат обявени на електронната страница на Българския атомен форум.

 

Журиране:

Всички снимки и сканирани копия на творбите, получени до 23.00 часа на 31.05.2021 г. и отговарящи на условията на конкурса, ще бъдат оценявани от 5 членно експертно жури с представители на Булатом, Българското ядрено дружество, Сдружението на жените в ядрената индустрия  и професионални учители по рисуване. 

 

Критерии за оценка:

 1. Да отговаря на темата на конкурса.
 2. Оригиналност на идеята и сюжета.
 3. Умение за рисуване и изпълнение на проекта, съответстващи на възрастовата категория.
 4. Креативност при използваните техники.
 5. Достоверност на използваните данни (за инфографиките).

 

Други условия за участие

 • С изпращане на творба за участие в конкурса, учениците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.
 • С изпращането на снимките или сканирани копия на творбите, всички участници в конкурса се съгласяват да предоставят творбите си за изложение в сайтовете на организатора и на спонсора, както и в медии, проявили интерес към рисунките, а също така и в пътуваща изложба.
 • Всички участници в конкурса се задължават да запазят до края на 2021 година създадената от тях оригинална творба в отлично състояние, позволяващо изложение.
 • Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организатора.

#

Comments are closed