Всяка година в третата събота на м. юни в гр. Козлодуй – атомната столица на България се отбелязва тържествено Деня на енергетика.
Тази година денят бе 22 юни – събота.

При прекрасно, слънчево време, с много енергия, добро настроение и награди, спечелени след оспорвано гласуване в интранет мрежата на АЕЦ „Козлодуй”, премина и тазгодишното празнично честване, където се срещат поколения енергетици, за да се запази и заздрави приемствеността в тази фундаментална професия – ЕНЕРГЕТИК. Изпълнителният директор на атомната централа Наско Михов връчи награди и грамоти на изявени професионалисти, заслужили званието „Най-добър” в различни области.

Сред наградените имахме и 3 жени от WiN България.


Приз „Заслужил енергетик на годината” за цялостен принос в ядрената енергетика получи почетният председател на WiN-България Катя Минкова1.

Приз – грамота и статуетка „Жена енергия 2019” за устойчив принос в дейността и развитието на WiN-България  бе връчена на Розина Русинова2.

Награда „Жена – професионалист” получи и Надежда Ранделова3 за работа с младите хора в научната сфера.

В поздравителното обръщение към енергетиците от името на Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България“ се казва: „Опитът и знанията, които се натрупват с всяка изминала година от експлоатацията на мощностите на АЕЦ „Козлодуй“, са истинско национално богатство и силно основание страната да продължи да развива своята ядрена индустрия – доказано най-ефективната световна технология за производство на екологична електроенергия.“

1Катя Минкова е завършила Московски енергетичен институт, специалност “Технолог на водата и топлинната енергия”. Започва работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД през 1981 г. като началник смяна в химичен цех. Заемала е длъжностите химик, заместникначалник цех по експлоатация, началник на химичен цех, главен технолог ”Химия и радиохимия”, началникотдел “Инженерно осигуряване на общостанционната дейност”. От март 2008 г. е главен технолог в направление „Инженерно осигуряване”, Електропроизводство-2.

2 Розина Русинова е член на WiN – България и WiNGlobal от 15 години. Участва със сърце, душа и висок професионализъм в подготовката и реализацията на разнообразните инициативи на WiN. Достойно представи Сдружението на годишната конференция на WiN Global през 2009 г. във Вашингтон. Розина Русинова е с 18-годишен професионален опит в областта на връзките с обществеността и информационните политика в рамките на АЕЦ „Козлодуй“, и на ДП РАО.

3 Надежда Ранделова е „Учител практическо обучение“ в Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ гр. Козлодуй. През октомври 2018 г. е селектирана, заедно с 40 други учители от цяла България, за участие в националната програма за квалификация на учители по информатика и информационни технологии в ЦЕРН, Женева, Швейцария. Координатор е по проект на ЦЕРН, по който ПГЯЕ „Игор Курчатов“ бе домакин на Майсторки клас на ЦЕРН на 11.03.2019 г. Училището е избрано сред 450 училища в България, а Козлодуй стана един от 5-те града, в които се провежда подобно събитие. Надежда е определена и за класен ръководител на новооткритата паралелка „Управление на радиоактивни отпадъци” с професионална квалификация „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”.

#

Comments are closed