За пета пореден път секция Белене проведе традиционенни Майски празници с децата от гр.Белене, като тази година те са посветени на 150 години от рождението на Мария Скл. Кюри и под мото”АЕЦ-Белене –наше минало и наше бъдеще”. Празниците бяха в три различни дни и проведени по три различни теми:
Първият посветен на историята на АЕЦ-Белене. С особен интерес ученици от ОУ”В.Левски” и СУ”Д.Дебелянов” слушаха специално подготвена от нашата активистка Кр.Петрова презентация за историята на АЕЦ Белене-планиране, подготовка, строеж, очаквания, надежди и несбъднати мечти. След лекцията се проведе и интересна викторина.
Вторият празник бе едно вълнуващо пътешествие в света на химията и физиката.По един невероятен начин, като една чудесна публика децата бяха на пътешествие със своите съученици от ОУ”В.Левски” с света на химията и физиката.
Третият – с учениците от СУ”Д.Дебелянов” всички бяха пак заедно „в света на математиката и природата”.
Ученици, учители и нашите жени от WiN-БЪлгария, секция Белене за пореден път направиха едни незабравими, вълнуващи и изпълнени с радост и жажда за знания празници, които да бъдат повод за изява на млади таланти. През тези дни учениците от училищата в гр.Белене научиха много нови любопитни факти и истории от областта на химията, физиката, математиката и природните науки.
Последно и най-вълнуващо бе голямото тържество по награждаване на участниците в конкурсите, които бяха обявени за рисунка, за есе, за спортни и други прояви за всички учебни заведения и детски градини. Всички участници за сетен път доказа, колко талантливи са децата на град Белене като бяха подготвили невероятен концерт от песни и танци. Благодарение на спонсори, се раздадоха над 110 индивидуални награди. Всички училища получиха топки, а групите от детските градини комплекти с пособия за рисуване.
Като награда за най – изявени деца от двете училища, WIN България организира и посещение на АЕЦ “Козлодуй” и кораба-музей ”Радецки”.

#

Comments are closed