0
ЧЛЕНОВЕ В WiN GLOBAL
0
РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
0
ГОДИНИ ИСТОРИЯ

началото

WIN GLOBAL

На 08 юли 1993 г. в Париж се провежда Първата годишна среща на WiN, която свързва идеите с действие. Присъстват 100 жени, сред които е и Раделина Трантеева от АЕЦ “Козлодуй”

Председателят на Информационния комитет на Европейското Ядрено Дружество, г-н Хуани Сантахолма, е избран за почетен член на WiN за активната му подкрепа и съдействие при основаването на организацията.

WiN България

На 10 юни 1993 г. на Учредително събрание в Информационния център на АЕЦ – Козлодуй жени-енергетички от АЕЦ и жени-енергетички от други институции учредяват секция към Българско ядрено дружество и се присъединяват към WiN Global.

Новоучреденото дамско ядрено лоби си поставя задача да популяризира истината за АЕЦ и приложението на ядрената технология за мирни цели, като информира точно, обективно, компетентно и безпристрастно обществеността за проблемите в областта на атомната енергетика.

Представители на WIN БЪЛГАРИЯ участват в Годишната конференция на WIN GLOBAL през 1995 г. в Швеция

1996

Дамско ядрено лоби се преименува в Асоциация – WiN България към БЯД, в която членуват жени, работещи в ИЯИЯЕ-БАН, Комитет по енергетика, Енергопроект, КИАЕМЦ, АЕЦ Козлодуй

1997

В ПОК Леденика се провежда Международна конференция, организирана по инициатива на МААЕ, с домакинство на АЕЦ Козлодуй, на която Агнета Ризинг – Президент на WiN Global дава висока оценка за дейността на WiN България.
На тази среща г-жа Татяна Станева тогава, изпълняваща длъжността Гл. оператор е номинирана в годишния избор за “Жена със значителен принос в ядрената област”

1997

На Годишната конференция на WiN-България, проведена в гр. Козлодуй, участниците заявяват своята гражданска подкрепа за продължаване експлоатацията на блокове1 и 2 в АЕЦ Козлодуй в обръщение до Президента на Република България Петър Стоянов, Председателя на НС Йордан Соколов, Министър-председателя на Република България Иван Костов и до пресцентъра на БТА.

WiN-България с активна гражданска позиция по актуални теми

Участие в пресконференции на регионално, областно и национално ниво;

Среща с Министъра на ОСВ и приемане на Програма за съвместна работа

Евдокия Манева-2000 г.

Долорес Арсенова-2002 г;

Участие в медийни предавания:

Екип-4 на БНТ и програма Хоризонт;

Провеждане на среща на жени от крайдунавските градове-Силистра, Свищов, Никопол, Белене, Оряхово, Лом, Видин, Козлодуй.


Гражданска позиция

Ние жените-експерти в ядрената област категорично заявяваме, че няма технически проблеми или такива, свързани с безопасността на блоковете на АЕЦ “Козлодуй“, които да налагат по-нататъшното им извеждане от експлоатация

Отзвук

Като Президент на Република България за мен въпросите за ядрената безопасност са най-висш приоритет.

Оттук произтича и категоричната ми позиция, че въпросът за спирането на ядрените реактори трябва да бъде решаван единствено и само от компетентните експертни органи – КИАЕМЦ и МААЕ.

Страната ни е поела международноправни ангажименти, относно присъединяването ни към ЕС


Декларация в защита на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй

Ние жените от WIN, работещи в ядрената енергетика: учени, университетски преподаватели, ръководители и специалисти – икономисти, инженери, технолози, социолози и други, след като се запознахме с поднесената от WIN-Bulgaria информация за техническото състояние на блокове ІІІ – ІV на АЕЦ “Козлодуй”, екологическите и икономическите последици от тяхното закриване, РЕШИТЕЛНО НАСТОЯВАМЕ за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РАБОТАТА на ІІІ и ІV БЛОК на АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”.

Ние, членовете на WIN, като доказани професионалисти, работещи в ядрената област, и като жени и майки, отговорни за бъдещето на нашата планета и нашите деца, вярваме, че гласът ни ще бъде достатъчно силен и нашето послание – достатъчно убедително, за да бъде чуто от всички, най-вече от политиците! Така утре няма да съжаляваме за решенията, които се вземат днес!

24.09.2007

Сдружение Жените в ядрената индустрия – България

На 24.09.2007 г. се провежда събрание за учредяване на Сдружение “Жените в ядрената индустрия – България”, което е приемник и продължител на дейността на Асоциация “WiN-България”

Регистрация

10.01.2008 г. във Врачански окръжен съд с Решение № 2360 е регистрирано сдружение с нестопанска цел с наименование: Сдружение ”Жените в ядрената индустрия – България”

Сдружението е вписано в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел.

WiN Europe

02.10.2010

Учредителна среща на WiN Европа в Будапеща

13.02.2011

Учредяване на WiN Европа в Брюксел

WiN – България

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

Татяна Станева

1996-2002

Даниела Манова

2002-2007

Катя Минкова

2007-2012

Радка Иванова

2012-2017

Илинка Живкова

2017-2022

Надежда Ранделова

2022-

Това сме ние – хора с професионална убеденост в ползите от атомната енергия и ядрените приложения в живота на човека.
От нас зависи дали ще участваме в писането на бъдещата история на “Жените в ядрената индустрия”.