Надежда Ранделова, наш активен  член бе включена в  национална програма за квалификация на учители по информатика и информационни технологии, и учители инженери. Курса за квалификация е проведен в ЦЕРН. Групата от 40 учители има възможността да се докосне до дейностите на лабораторията:

  • Наука:  за разширяване  границите на познанието

Примери – тайните на Големия Взрив…как е
изглеждала материята в първите моменти от
съществуването на Вселената ?

  • Нови технологии за ускорители и детектори

Информационни технологии – Уеб (WWW) и GRID и  Медицина – диагностика и терапия

  • Образование: да обучава бъдещите учени и инженери
  • Сътрудничество: да обединява хора от различни страни и култури

Ръководител на групата е Свежина Димитрова, директор на Националната обсерватория „Николай Коперник” във Варна и представител на Министерството на образованието от Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ – г-жа Вероника Георгиева. В Женева, бяхме много добре посрещнати и се оказа, че българските учени в ЦЕРН чакат учители от България с голямо нетърпение. Това, което те казаха за нас, е, че ние сме посланиците на ЦЕРН. Ние сме хората, които се занимават с младите, които можем да ги мотивираме, да ги запалим да се занимават по-нататък с наука. Самият факт, че ЦЕРН е разположен на територията на две държави Франция и Швейцария –и от тук е изводът, че това е наука без граници!

Лекциите бяха до обяд, след това програмата продължаваше с упражнения, визити, лабораторни и практически занимания. В рамките на курса посетихме експеримента ATLAS, тестовата установка на магнитите за големия адронен ускорител (LHC) които работят при температури до –271°C, IdeaSquear, контролния център на ускорителя, AMS експеримента, компютърния център на ЦЕРН и експеримента CMS. Влязохме на 100 метра под земята, в каверната на CMS, където са залите с апаратура и се запознахме с оборудването и различните електронни системи, някои от които са проектирани и създадени от български специалисти.        Едно от най-интересните неща, които преживяхме беше посещението на S’CoolLab – лабораторията, в която ученици от всички краища на света могат да провеждат експерименти с помощта на високо технологично оборудване.Беше страшно динамично, натоварено, нямахме абсолютно никакво свободно време. И наред с обучението имаше културна програма – разглеждане на забележителностите на Женева.

Зорница Захариева, която отговаря за образователния офис на българите в ЦЕРН имаше уводна лекция, в която ни запозна с мисиите на ЦЕРН. Основната е „Наука: разширява границите на познанието”, като дава отговори на въпросите за тайните на големия взрив, как е изглеждала материята в първите моменти от съществуването на Вселената, какво е маса, как е придобита, защо някои елементарни частици нямат маса, от какво е направена 96% от Вселената т.н. „тъмна материя”.

Другата основна мисия е „Нови технологии за ускорители и детектори”. Там успяхме да видим най-големия ускорител, който е разположен на 100 метра под земята и на територия от 27 км в диаметър. Toвa e най-големият ускорител на елементарни частици в света. Предназначен е за ускоряване на насрещни снопове високоенергитични протони и тежки йони. Целта на LHC е да ускори сноповете от частици близо до скоростта на светлината, а после да ги сблъска, пресъздавайки за кратко условията, след „Големия взрив”.

Новите технологии това са информационните технологии. В ЦЕРН е създаден през 1989 година (WWW) или “The World Wide Web”, което осигурява непрекъснат достъп до милиони сайтове с информация в различни географски райони и мрежата „Grid”. В началото тя е била само за консумация на учените в ЦЕРН. Просто те да получават информация, но впоследствие е била подарена на света, като най-впечатляващо беше запознаването с новите „Grid” технологии за управление и анализ на медицински данни – като в медицинската диагностика и терапия за локализиране и изследване на някой видове рак и „PositronEmissionTomography (PET)” и при различни изследвания изотопа „Флуор-18″, произвеждан от ускорителя на елементарни частици.   „Едно от нещата, които ме впечатли, освен влизането ни на 100 метра под земята, е разглеждането на самия детектор, който има изключително българско участие – CMS експериментът. Българи са правили повечето части в този детектор, който всъщност има задача да установява наличието на различни елементарни частици. ЦЕРН е уникален с това, че там са най-високите и най-ниските температури, най-големият вакуум и подготвя утрешните учени и обединява нации чрез наука.” Освен това правихме опити в специалната лаборатория „S’COOL LAB – камера на Уилсън”, нарича се още и „облачна камера”. Там наблюдавахме движението и траекторията на елементарни частици и всъщност това е опитът, който направихме и анализирахме това. Имахме възможност и сами да направим камерата на Уилсън и с нейна помощ да наблюдаваме алфа и бета частици и следите, който те оставят, преминавайки през нея.   Изследвахме и свойства на рентгеновите лъчи и се запознахме с приложението им в медицината. Квалификационният курс ни даде възможност, не само да се докоснем до магията на ЦЕРН, но и да се превърнем в своеобразни посланици. Не мога да разкажа с няколко думи за цялото преживяване, тъй като е нещо неземно. Наистина е уникално и обучението в ЦЕРН ни дава просто начален тласък да продължаваме да работим в посоката, в която работим, тъй като идеята е да „запалим” нашите ученици, да  ги заинтригуваме с идеите за наука и образование в тази насока.

Целта на програмата е и да вдъхнови нас – учителите да предизвикаме интерес към модерната наука и обучение в учениците, като им обясним и подробно разкажем какво сме видели и преживели в най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици , както и да им помогнем да  мислят различно, да мислят научно. Идеята е чрез видяното да мотивираме учениците за по-задълбочено изучаване на физиката, информатиката и инженерните дисциплини в университетите, като им обясним какво приложение намират те в науката. По този начин да ги насочим да избират професията на изследователи. С това обучение всички  искаме да се възпитат стремеж за разкриване на неизвестното и усет към откривателството.

Извода е, че ние като преподаватели ще подготвяме бъдещото поколение физици и инженери, изследователи и учители, химици и модерни предприемачи – иноватори.

#

Comments are closed