На 30 март 2021г. се постави началото на поредица неформални срещи на тема „Жените в енергетиката“ с онлайн разговор между жени с инженерни професии, работещи в АЕЦ Козлодуй, и Белоярска АЕЦ, Русия. Целта на тези срещи е в непринудени разговори да се обсъдят теми, свързани с ролята на жените в енергетиката и уменията им да се справят в различни ситуации, участничките да споделят как успяват да съчетават професионалния и семейния живот. Събитието, проведено с активната координация на Сдруженията на жените в ядрената индустрия – WiN, съответно в България и в Русия бе организирано от екип на PR компанията Icona communications, чиито представител Нина Мирчева бе и модератор на мероприятието.

 

Участваха с презентации и резюмета: от АЕЦ „Козлодуй“ – Стиляна Младенова, началник отдел „Ядрена безопасност“ и Албена Рошкова, старши оператор на реактор; от Белоярската АЕЦ – Светлана Чеснокова, инженер-радиохимик в отдел „Радиационна безопасност“ и Екатерина Квачова, и от Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов” в град Козлодуй – Снежина Цветанова, директор. Много активно бе и участието на включилите се он – лайн около 35 човека, членове на WiN България и Русия, журналисти, общественост.

 

Бяха представени двете атомни централи, от което „присъстващите” научиха, че:

P Белоярската АЕЦ е единствената в света, която работи с реактори на бързи неутрони. Нейната технология се счита за бъдещето на атомната енергетика, тъй като осигурява висок процент безопасност и надеждност и е много по-екологична и икономична. На този етап централата има два работещи реактора – БН-600 и БН-800. Около 30% от служителите ù са жени, като по-голямата част от тях са специализиран  персонал.

 

P АЕЦ „Козлодуй“ безспорно е основен фактор за енергийната сигурност на България, осигурява от десетилетия над 40 % от производството на електроенергия в страната. Стиляна Младенова отбеляза че: „Целият екип на централата е посветен на целта чрез безопасното си електропроизводство да продължи да затвърждава ключовата си роля за националната енергетика, да гарантира стабилност на националната енергийна система, да спестява вредни емисии и да отстоява престижното място, което заема сред атомните централи в света.“

Акцентирано бе върху големия брой жени работещи в АЕЦ, значителна част от които са на отговорни и ръководни позиции. Всички те със своя професионализъм и отговорност допринасят за многобройните успехи и високия авторитет на българската ядрена енергетика.

P Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов” в град Козлодуй, която на 6 април ще чества своя патронен празник развива добри практики на сътрудничество между училище, производство и бизнес в лицето на АЕЦ Козлодуй и ДП РАО. Те са основата на дуално обучение, което от своя страна открива пред учениците от гимназията нови възможности и перспективи и повишава техния интерес към инженерните специалности.

 

Бяха зададени въпроси от „публиката” и бе направено предложение за нова он – лайн среша на жените Крайдунавските страни с Атомни централи, което се прие с ентусиазъм.

Накрая всички участници и „присъстващи” единодушно обобщиха, че въпреки трудностите в мъжкия свят на енергетиката, интересът сред жените към реализация в ядрената индустрия се повишава и подобни срещи биха допринесли за това, както и за популяризиране на идеите на ядрената енергетика и засилване на интереса и мотивацията на младото поколение за кариерно развитие в ядрената област.

#

Comments are closed