– основен приоритет в дейността на WiN България

На 01.08.2019 в Дом на енергетика в гр. Козлодуй се проведе работна среща, посветена на осигуряането на специалисти за ядрената енергетика от професионалните гимназии и висшите училища в България. Представители на WiN – България се включиха в нея, заедно с висши ръководители и експерти от министерството на образованието и науката, представители на регионалните управления във Враца, Плевен, Община Козлодуй, ПГЯЕ Игор Курчатов – гр. Козлодуй, ПГЯЕ „Мария Кюри” – гр. Белене, Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен, Техническите университети в гр. София, Габрово и Русе, Колеж по енергетика и електроника, Индустриален клъстер „Електромобили”, АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, , Българско Ядрено Дружество, Агенцията за ядрено регулиране.

Всички присъстващи се обединиха около тезата, че обезпечаването на отрасъла с нужния персонал е от приоритетна важност. Откроени бяха основните инициативи, насочени основно към младите хора, – предоставяне на стипендии за много добър успех в определени специалности, провеждане на платени летни стажове, договори за работа след дипломиране, осигуряване на жилища за млади специалисти и техните семейства в гр. Козлодуй. Действията не могат да бъдат отлагани във времето, защото се очаква през следващите 5 години над 780 работещи в атомната централа да излязат в пенсия.

Акцентът бе поставен върху насърчаването на интереса на учениците към техническите науки (STEM – наука – Технология – Инженеринг – Математика).

#

Comments are closed