Студенти от колежа по енергетика и електроника към ТУ-София, посетиха отделението по нуклеарна медицина при СБАЛОЗ ЕООД, гр.София на 26.05.2018 г. Мероприятието бе организирано в чест на 150 години от рождението на Мария Склодовска Кюри, които се честват тази година по инициатива на сдружние ”Жените в ядрената индустрия-България” – секция София.
Студентите бяха посрещнати от медицинския физик на отделението Милена Димчева, която е главен организатор и член на WiN-България. На организираната среща, бяха представени устройството и принципа на действие на инсталираната апаратура в отделението по нуклеарна медицина, включваща молибденов генератор 99Мо/99mТс, активиметър за измерване активността на аплицираните радиофармацевтици на пациентите, както и устройството и принципа на работа на СПЕКТ/КТ гама камера Symbia T2, Сименс.

Студентите бяха запознати с използваните закрити радиоактивни източници използвани за контрол на качеството на медицинската апаратура, както и със средствата за индивидуална защита при работа със закрити и открити радиоактивни източници, използвани в отделението по нуклеарна медицина.
След посещението в отделението по нуклеарна медицина при СБАЛОЗ ЕООД, гр.София, ръководителката на студентите от ТУ-София, преподавател доц. Илияна Найденова изпрати благодарствено писмо:
„Уважаема г-жа Димчева,

Ръководството на Колежа по енергетика и електроника към ТУ-София сърдечно Ви благодари за изчерпателната лекция и безупречна организация на посещението на наши студенти (от колежа и други звена на ТУ-София) в отделението по нуклеарна медицина при СБАЛОЗ ЕООД, както и за предоставените информационни материали.

Оставам на разположение за бъдещо сътрудничество!

С уважение,
Илияна Найденова”


#

Comments are closed