Свърши се зимата,
пролет здравей. 
Припка рекичката,
весело пей. 

Слънце усмихва се,
облак роси. 
Веят тополите
жълти коси. 

Вика при вадата
щърк дългокрак. 
Жаби срещнете ме,
гост съм ви пак. 

Де са хористите,
бързайте тук. 
Песни донесъл съм,
песни от юг. 

Скокнаха жабите,
всяка лудей. 
Свърши се зимата,
пролет здравей. 

 

#

Comments are closed