Уважаеми членове,

Управителният съвет на сдружение в обществена полза „Жените в ядрената индустрия – България“  свиква Редовно годишно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 18.04.2019г. от 16.30 часа на адрес: гр. Козлодуй 3320, „Христо Ботев“ № 4, „Дом на енергетика“, камерна зала.

Покана и документи за Общо събрание на Сдружението:

Покана

Отчетен доклад за 2017 г.

Счетоводен баланс към 31.12.2017 г.

Отчетен доклад за 2018 г.

Счетоводен баланс към 31.12.2018 г.

Предложение за промени в Устава – 21.03.2019 г.

Проект програма WiN България 2019 г.

Проект бюджет 2019 г.

#

Comments are closed