АКТИВНОСТИ

Семинари, научни състезания за младежи, форуми и професионални срещи

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

Разпространение на постиженията на българските професионалисти

ОБРАЗОВАНИЕ

Съхранение и разпространение на ядрените знания

МЛАДЕЖКА СЕКЦИЯ

Младежи популяризират мирното използване на ядрената енергия

КОИ СМЕ НИЕ

Сдружение “Жените в ядрената индустрия – България”

Доброволна, професионално-творческа организация, обединяваща жените, които работят или имат интереси в областта на образованието, науката, технологията и практиката на използването на ядрената енергия и приложението на радиацията за мирни цели.

Сдружение “Жените в ядрената индустрия – България” е част от WiN Global и WiN Europe.

WiN-Global e световна организация на жените, работещи в областта на ядрената енергия и приложението на йонизиращите лъчения

Основни цели

Чрез обединените усилия на жените, работещи в областта на ядрената енергия, науката и образованието, да се изучават, развиват и използват безопасно ядрените технологии в полза на обществото

Да обединява

усилията на жените-професионалисти от областта на използването на ядрената енергия и приложението на радиацията в науката, образованието и медицината в полза на обществото

Да пропагандира

и разпространява постиженията на ядрените технологии в системата на образованието и подготовката на кадри, да насочва и координира подрастващите за усвояване на тези технологии

Да популяризира

сред жените от другите държави развитието на ядрените технологии в България и професионалните достижения на своите членове

Да подпомага

и поощрява творческите инициативи и професионалното реализиране и усъвършенстване на своите членове

Да информира

и да изготвя прогнози, становища, оценки и препоръки, засягащи научно-техническото и екологичното развитие на страната

Да разпространява

добрите практики и международния опит за решаване на проблемите на екологията

Women in Nuclear

Основана през 1993 г., Women in Nuclear Global (WiN Global) е глобална организация, която подкрепя и насърчава жените, работещи в ядрената наука в целия свят. WiN Global има за цел да насърчи разбирането и обществената информираност за ползите от ядрените и радиационни приложения чрез своята мрежа на национални, регионални и международни нива.

WiN Global е организация с нестопанска цел, в която са включени около 35 000 члена от цял свят. Членството включва жени, които работят професионално в медицината и здравеопазването, регулаторните органи, индустрията и независимите изследвания. Членовете имат общ ангажимент да предоставят на обществеността информация и възможност за комуникация.

Присъедини се към нас!
Стани член на WiN Bulgaria

Актуални новини

резултати, постижения и дейности на членовете на WiN България, новини от света на ядрената индустрия у нас и по света

На 24 март 2023г. група ученици от ПГЯЕ “Игор Курчатов”- Козлодуй с ръководител инж. Валентина Станева участваха в национално средношколско […]
На 17 март 2023г. в ПГЯЕ “Игор Курчатов”- Козлодуй се проведе II-ри регионален кръг на Националния учебно-професионален конкурс “Най-добър млад […]
100-годишнината от рождението на Оге Нилс Бор стана повод за поредица срещи с ученици от средните училища в Козлодуй, Мизия […]
В рамките на един месец, Председателят на Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България“ Надежда Ранделова взе участие в три […]
На 26.05.2022 г. се проведе годишно общо събрание на Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България”.
Изложение на мед и пчелни продукти. Изложба-базар на художествено-приложни изделия. Продукти на пчелна и билкова основа. Томбола, изненади.