За втори път WiN-България организира ученическа конференция. Темата бе „Ядрената енергия за чиста природа”, посветена на 45години от пуска на Първи енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ (4.09.1974г.) и 140 години от рождението на най-великия учен на 20 век, физика Алберт Айнщайн.
Конференцията бе организирана съвместно с ветераните в ядрената индустрия под патронажа на АЕЦ”Козлодуй“ и с подкрепата на БУЛАТОМ, „Енергосервиз” АД, „Интерприборсервиз” ООД, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, “Спартак-В” ООД, и “ТИТА КОНСУЛТ” ООД.
Подготовката стартира още през октомври 2018 г. и обявена в училищата през м. ноември, като основните теми на докладите са обсъдени с преподаватели на училищата и определени, както следва:
– “Ядрената енергетика – модерната технология на нашето съвремие”
– “Историята на атома”
– “Айнщайн – гений или демон”

По тях бе обявен конкурс за презентация, клип и брошура, както и конкурс за есе на тема “Ядрената енергия в бъдещето – моят опит за прогноза”
Допълнително за по – голяма масовост и ангажираност на младежите по време на конференцията бе обявено разглеждане на казус, на тема: “АЕЦ и ВЕИ – перспективи и съпоставки”.
Ученици от 8ми до 12ти клас започнаха своята подготовка за участие по обявените теми. В конференцията взеха участие над 150 средношколци от три града – Козлодуй, Белене и Монтана, от пет училища – СУ”Св.св.Кирил и Методий”, СУ”Христо Ботев”, ПГЯЕ”Игор Курчатов” – гр.Козлодуй, СУ”Димчо Дебелянов” – гр.Белене, ПМПГ „Св.Климент Охридски” и клуб ”Медии” към младежки дом гр. Монтана.
Организаторите си бяха поставили задача да фокусират вниманието на младите хора върху развитието на ядрената енергетика не само в България, но и по света. Целта е да се популяризират на ядрените технологии сред учащите се, за да може те да се включат и запознаят с проблемите и историята на атомната енергетика, както и да се подпомогне тяхното бъдещо кариерно развитие в областта на енергетиката.
Закривайки конференцията Р.Иванова, председател на WiN-България каза:
“Благодарим за участието на всички! Надяваме се, конференцията да е била полезна за Вас, да е допринесла към избора Ви, да се обучавате по специалности в областта на ядрената енергетика и физиката. Подготвяйки се, участвайки и присъствайки на конференцията Вие получихте не само знания за нашата атомна енергетика и нашата Първа атомна, но и ставате нейни защитници и вестители, че атомната енергетика е безопасна, надеждна, сигурна и екологично чиста. Вие, млади хора днес ни дадохте надежда за бъдещето”.
Освен посещение на АЕЦ ”Козлодуй”, WiN-България обяви, че ще организира и поеме разходите по участието на наградените презентации и в конкурса за най-добър доклад обявен от ТУ-гр.София, катедра “Топлоядрена техника и ядрена енергетика” на 23 април.
Бяха раздадени много награди, осигурени от: АЕЦ”Козлодуй”, БУЛАТОМ, „Енергосервиз” АД, „Интерприборсервиз” ООД, Държавно Предприятие „Радиоактивни отпадъци”, “Спартак-В” ООД и “ТИТА КОНСУЛТ” ООД.
Организаторите получиха поздравителни адреси от АЕЦ”Козлодуй”, Нови мощности-АЕЦ”Козлодуй”, ДП РАО, Кмета на Община Козлодуй, СУ”Хр.Ботев”, ПГЯЕ”Игор Курчатов”, БЯД.

КЛАСАЦИЯ по обявените конкурси на 2-ра средношколска конференция 2019 „Ядрената Енергия за чиста природа”

Награди за брошури:

1 място – Кристина Стайкова и Ралица Стайкова – СУ „Св.св.Кирил и Методий”, гр. Козлодуй
2 място – Марио Първанов – СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
3 място – Място Владимир Василев – СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
3 място – Искрен Чоранов – СУ”Д.Дебелянов”, гр. Белене

Награди за презентации:

 

ТЕМА: Айнщайн- гений или демон (19 презентации)
1 място – Владимир Василев – 10а, СУ”Хр.Ботев”, гр. Козлодуй
2 място – Светослав Терзийски – 10б клас, СУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр. Козлодуй
3 място – Иван Мирославов Маринов – 10 б клас, ПГЯЕ”Игор Курчатов”, гр. Козлодуй
3 място – Антония Велчева 11a, СУ”Хр.Ботев”, гр. Козлодуй

ТЕМА: Историята на атома (13презентации)
1 място – Илиян Ганов – 12a СУ”Хр.Ботев”, гр. Козлодуй
2 място – Йордан Сърболов – 10а СУ”Хр.Ботев”, гр. Козлодуй
3 място – Виктория Пенкова – 10а клас СУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

ТЕМА: Ядрената енергетика – модерната технология на нашето съвремие(17презентации)
1 място – Антонио Арабаджиев – 14 г. „Ядрена-енергетика. Ядрен реактор”, СУ”Д.Дебелянов” гр.Белене
1 място – Самуил Желев – 10б клас „Ядрената енергетика – модерната технология на нашето времe”- СУ”КиМ”
2 място – Ралица Иванова – 10б клас „Мястото на ядрената-енергетика-в-енергетиката”, СУ”КиМ’
3 място – Мария Михайлова – 10 клас „Мястото на ядрената-енергетика-в-енергетиката”, СУ”КиМ’

Награди за есета (12 есета):
ТеодораПламенова Попова 8Б клас, СУ „Св. св. Кирил и Методий” Айнщайн-ангел или демон”
1 място – Ива Еленкова Иванова, 12 клас, ПМПГ „Св. Климент Охридски”, гр.Монтана
2 място – Надежда Михайлова, 8 клас, СУ „Димчо Дебелянов”, гр.Белене
Енея Георгиева – 12 клас, ПМПГ „Св. Климент Охридски”, гр.Монтана
Рая Колева – 10 клас, СУ „Димчо Дебелянов”, гр.Белене
3 място – Габриел Тодоров, 16 години, СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
Спец.награда : Мартин Петров, 11 клас, ПМПГ „Св. Климент Охридски”, гр.Монтана

Награди за клип (6 клипа):
1 място – Елиан Монов , СУ „Христо Ботев”,гр. Козлодуй
1 място – Самуил Василев, СУ ”Хр.Ботев” гр.Козлодуй
2 място – Кристиян Ганков СУ „Димчо Дебелянов”, гр.Белене
3 място – Кристина и Ралица Стайкови- СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

Награди казус:
Енея Георгиева – 12 клас, ПМПГ „Св. Климент Охридски”, гр.Монтана
Рая Колева – 10 клас, СУ „Димчо Дебелянов”, гр. Белене
Йонатан Димитров – ПГЯЕ”Игор Курчатов” гр.Козлодуй
Ростислав Тодоров – ПГЯЕ”Игор Курчатов, гр.Козлодуй
Николай Добрев – СУ „Св. св. Кирил и Методий”, Козлодуй
Йоанна Маринова – СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй
Наталия Крисенко – 12 клас, СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

 

#

Comments are closed