Благодарствен адрес от СУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Козлодуй