За пета пореден път секция Белене проведе традиционенни Майски празници с децата от гр.Белене, като тази година те са посветени […]
Студенти от колежа по енергетика и електроника към ТУ-София, посетиха отделението по нуклеарна медицина при СБАЛОЗ ЕООД, гр.София на 26.05.2018 […]