На 30 март 2021г. се постави началото на поредица неформални срещи на тема „Жените в енергетиката“ с онлайн разговор между […]
По случай патронния празник на Професионална гиманзия Игор Курчатов, гр. Козлодуй 06 – 13.04.2021 в знак на благодарност за дългогодишното […]
От името на преподавателите и учениците при ПГЯЕ ”Игор Курчатов” – гр.Козлодуй и лично от свое име, Ви благодаря за […]