WiN-България поддържа тесни връзки с училищата в гр. Козлодуй и се стреми максимално да популяризира значението на АЕЦ “Козлодуй”, както и подготовката на кадри-бъдещи ядрени енергетици. Заедно с преподавателите от средните училища се обсъди и се прие инициативата да организираме и проведем кръгла маса за обсъждане на специалности, свързани с ЯЕ, изучавани в нашите български ВУЗ. За да може максимално да заинтересоваме средношколците от 9-12 клас бе обявен конкурс на тема „Радиоактивността в съвременния свят”, посветен на 150 години от рождението на световноизвестната жена учен, два пъти получила нобелова награда- Мария Скл.Кюри.

Програмата на конкурса бе публикувана в нашия сайт и в интранет страницата на АЕЦ. В първи етап от обявения конкурс участваха 40 младежи, от тях 10 бяха наградени. Вторият етап включваше провеждане на кръгла маса, която се проведе на 7 март. На нея присъстваха над 120 ученика, които освен наградените бяха и заинтересовани да разберат тенденциите на развитие на ЯЕ в България и да се запознаят от първо лице с предлаганите от университетите специалности, както и предложенията от представители на бизнеса.

На нея поканихме представители от четири университетски града: София, Варна, Габрово и Русе. Това бяха СУ-ФФ,ЯТ и ЯЕ; ТУ-ЯТЕ; ХТМУ от гр.София, както и от ТУ-Русе, ТУ-Габрово(не присъстваха) и ТУ-Варна. Те презентираха своите факултети и специалности пред нашите младежи.
След представяне на университетите, за да затворим кръга на масата поканихме и представители от Булатом, БЯД, община гр.Козлодуй да споделят развитието на ЯЕ и значението на АЕЦ за региона, в който живеем. Последно имаха думата и специалисти от бизнеса: АЕЦ Козлодуй, ДП РАО, Енергосервиз АД, Тита консулт-ООД, Нови мощности-АЕЦ Козлодуй. Те разясниха на младите хора за обявените от техните фирми стипендии, необходимите им кадри и кадрова политика.
Така накрая заедно с младежите бе обсъден един толкова важен въпрос – подготовка на кадри за ЯЕ. Чухме и тяхното мнение, желанията и надеждите им за реализация.

#

Comments are closed