През август 2015 г.в Международната Агенция за Атомна Енергия във Виена се проведе годишната конференция на WiN Global. На нея присъстваха около 500 членове на WiN от 65 държави.

На 25 август всички те – учени, инженери и други професионалисти, представляващи национални, регионални и международни Сдружения и индивидуални членове на WiN Global подписаха Декларация относно климатичните промени.  Всички подкрепят развитието и мирното използване на технологиите на ядрената наука и признават решаващата роля на ядрената енергия в опазването на земята за бъдещите поколения.

Тази декларация е приносът на жените-професионалисти към глобалната инициативата ‘Nuclear for Climate’, стартирана през 2014 г. за повишаване на съзнателното отношение на тези, които вземат решения и на цялото общество към неоспоримите ползи от ядрената енергия за климатичните промени. Инициативата е стартирана от Френското Ядрено Дружество, Европейското Ядрено Дружество и Американското Ядрено Дружество.

Жените от WiN -България в продължение на 2 месеца събраха 617 подписа, от хора които категорично споделят мнението ,че ядрената енергия играе ключова роля в успеха на борбата  за запазване и защита на климата на нашата планета  ЗЕМЯ. Представител на WiN Global ще внесе Декларацията, подкрепена и с нашите подписи на Конференцията на Междуправителствения панел за Климатичните промени, която ще се проведе в Париж през декември 2015 г.

Благодарим на всички, които ни подкрепиха от Козлодуй, София, Белене,Пловдив  и Варна , на нашите поддръжници – енергетици, химици, физици, еколози, учители, медици, медицински физици, студенти и ученици, на нашите партньори от БЯД, БАФ, БАН Убиверситети и училища.

Председател WiN България

Р. Иванова 

#

Comments are closed